- komposisjonsverksted med CIKADA trio, Eivind Buene og Drivhuset
- basert på referanseverket
Landscape with Ruins av Eivind Buene

Toneheim folkehøgskole
9.-11. februar 2012


Hva skjer når Gåtefuglens tanketerror fordamper på en Blyplass?
Merkelige arbeidstitler ble nyttige verktøy i en prosess der elever på Toneheim folkehøgskole utforsket, komponerte og spilte i tre dager for å finne sine svar på hvordan musikalske minner oppstår i musikk - hvordan konstruerer man noe, for deretter å bryte det ned til en ruin ?


CIKADA trio:
Odd Hannisdal - fiolin
Fredrik Sjölin * - cello
Kenneth Karlsson – piano

Komponist:
Eivind Buene

verkstedsleder:
Jon Halvor Bjørnseth
,
Drivhuset


Maridalsveien 78, 0458 OSLO
Jon Halvor Bjørnseth
driv<krøll>musikkverksted.no
http://drivhuset.org
tlf. 22351020

Cikada Ensemble og Drivhuset har startet Ruin Design som et prosjekt i samarbeid med folkehøgskoler. Det består av å engasjere elevene i kreativ utforskning, komponering og spilling i tett samarbeid med en komponist og utøvere som er sentrale i norsk samtidsmusikk.
Samarbeidet med Toneheim er viktig som første etappe i en stafett som vil kunne nå ut til flere folkehøgskoler i 2012. Gjennomføres med støtte fra Norsk Kulturråd

Lydopptakene fra prosjektarbeidet ligger også tilgjengelig som et «set» på Drivhusets SoundCloud-side. Legg gjerne inn kommentarer direkte på musikken!

Torsdag 9. februar startet Eivind Buene og Jon Halvor Bjørnseth det kreative arbeidet sammen med en gruppe på litt over 20 Toneheim-elever - de fleste er fra før interessert i komposisjon og har valgt det som hovedfag eller valgfag. Det kortsiktige målet var å lage noe helt nytt til en fremføring på huskonsert i aulaen bare halvannen time senere. Alle deltok aktivt og to stykker tok form med fokus på klangmessige landskap og konkret melodi og det hele ble fremført foran de andre elevene. Underveis ble det prøvd ut ulike avtaler og måter å organisere samspill som ligger et sted mellom improvisasjon og komposisjon.
OPPTAK fra huskonserten torsdag 9/2:
Den klangbasert komposisjonen «Sannheten om sannheten»:

Vårt funn av melodisk materiale som senere kunne bli en «ruin»:

Eivind Buene fikk også senere på torsdagen presentert sitt arbeid og viste og spilte eksempler fra en rekke verker der inspirasjon, klanger eller sitater fra historiske verker spiller en viktig rolle. Det ble snakket en del om hvordan klangobjekter gis ny behandling basert på nye forutsetninger og erfaringer som lyttere, musikere og komponster har i vår egen tid.

Fredag 10/2 kom Cikada trio med Odd, Fredrik og Kenneth, og etter en friere oppvarmingsøvelse med alle, ble stykket Ruin Design gjennomgått og det ble også gjort avtaler med fem elever som fikk spille tilleggsmateriale som komponist Eivind har skrevet inn som en romlig skyggelegging av siste halvdel av ruin- stykket. De fem plasseres rundt i konsertlokalet på stor avstand fra trioen - Eirik, Edvard, Jørgen, Åsmund og Peter tok utfordringen på strak arm.

Resten av dagen ble komponistgruppen delt i fem lag som laget nytt materiale, nye konsepter med tanke på verksteds-arbeid lørdag formiddag der flere Toneheim elever skulle trekkes inn. Gruppene kom raskt frem til hver sin hovedidé, og det ble jobbet intensivt med å prøvespille idéene og å øve seg på å formidle og instruere dette overfor musikerne. Bra undertitler dukket også opp: Eplets modenhet, ABC-klang, Gåtefuglens tanketerror (melodi som ender i spørsmål og støy), Blyplass - som kom naturlig når alle blykulene i shakeren fosset ut på gulvet, og sist men ikke minst Fordampning - når en strengeklang forvandles til overtoner.
Lørdag satte vi igang med utvidet orkester og her ble alt materialet fra fredagens kreative prosesser gitt en endelig form.På konserten kl. 14.45 spilte først Cikada trio + fem Toneheim-elever Eivinds stykke Landscape with Ruins - hør her:

Så kom den store RuinDesign-suiten som nok blir hetende «Gåtefuglens tanketerror» etter Signes kornett-tema som kommer tilbake flere ganger:LINKER:
CIKADA ENSEMBLE:
prosjektet er støttet av:


* Fredrik Sjölin - var med som vikar-cellist i Cikada, og er ellers fast medlem av Den Danske Strygekvartett

Fotoalbum: