RAPPORT FRA HØSTEN 2011...
... se også linker til: Turné i Nordland høsten 2012 og aller nyeste versjon
- interaktivt kunst- og musikkprosjekt for ungdomstrinnet Høsten 2011 i regi av Drivhuset
- y
tringer om trygghet, overvåkning, teknologi og tillit i privat-offentlige rom


SEKURIOS: - Jon Halvor - Ingvild - Øystein

VI MØTER "SIKKERHET" STADIG FLERE STEDER.
FØLER VI OSS TRYGGERE? BLIR VI SIKRERE? SPILLER DET NOEN ROLLE OM VI OVERVÅKES OG OM VI EKSPONERES PÅ INTERNETT? HVEM ER TIL Å STOLE PÅ?

Trioen Sekurios kommer til skolen med musikk, tekster og video-installasjoner som setter spørsmålstegn ved hva sikkerhet er. Sammen med elever på ungdomstrinnet lages mer materiale til den avsluttende konserten. Både bilder, tekst og ikke minst musikk sier noe om elevenes egne tanker og innfallsvinkel til sikkerhet. Fokus skifter mellom flyplasser, trafikk, helse, narkotika, terror og hårspray (?). Med tekst, bilder og musikk kan man zoome inn og ut fra det helt nærsynte til det store globale perspektiv. Og gleden over å finne på ting og å lage noe selv med nye og litt ukjente virkemidler blir nesten et tema i seg selv...

Security fakta:
En ny produksjon fra
Drivhuset stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid
for ungdomstrinnet basert på verkstedsarbeid sammen med elevene frem mot en presentasjon av lyd- og videoinstallasjoner og konsert for skolen.
Utøvere og idéskapere:
Ingvild Storhaug – vokal, effekter og postkasse
Øystein Hvamen Rasmussen – trommer og postkasse
Jon Halvor Bjørnseth - gitar, postkasse,laptop + +

PROGRAMMERING: Arve Voldsund
Prosjektet har mottatt støtte fra
Kunstløftet (Kulturrådet)

SEPTEMBER 2011 – Action!
APALLØKKA SKOLE 5. 6. 7. sept.

Først ut var Apalløkka skole der vi arbeidet med klasse 8C i tre dager 5.6.7. september og avsluttet med installasjon og konsert i den svære Apalløkka Idrettshall. I de to første dagene jobbet vi intenst med 8C i festsalen og musikkrommet. Det ble gjort spennende lydopptak, laget datamusikk, bilder, tekst og talekor, og disse resultatene ble så tatt i bruk på mange forskjellig måter som i video-installasjonene Airsport-Security og Korridor-video-spøkelset . Men kanskje viktigst ble selve konserten onsdag der elevene i 8C deltok sammen med trioen Sekurios i forskjellige lydmikser og live-innslag. På vei inn i hallen gikk publikum gjennom sikkerhets-sjekken ledet av elevene med ekte metalldetektorer, og fikk deretter en tur inn i den skumle korridoren der videoinstallasjonen "vardøger" kom med spøkelseaktige "speilbilder" og elevenes egne "skremmelyder" når du kom for nærme skjermen.


LYDMIXER fra APALLØKKA:Apalløkkas "sone-plakater":

KASTELLET SKOLE 19.20.og 22.sept

Her jobbet vi med alle 45 elever på 8. trinn. Allerede på vei inn i det lille auditoriet ved basen for 8.trinn ble elevene sikkerhetsklarert av trioen Sekurios, samt "overvåket" av en foreløpig versjon av videoinstallasjonen Airsport security. Etter signatur-låta Security Double-check fra trioen, var det kreative arbeidet raskt igang. Stikkord om sikkerhet i stor og liten målestokk kom ned på en plakat, og skissen til en talekor-rytme var raskt på plass. Etter dette jobbet teamet med tre grupper som laget lyd og bilde og live-innslag til tre ulike installasjoner og ulike deler av konserten. Nå ble Ekko-spørremaskinen en aktiv stasjon der en kvasi "stemmetest" ga mange ulike bearbeidelser av publikums egne stemmer. Elever fra 8. trinn var vertskap og "vakter" igjennom "vardøger" og Airsport-sone-installasjonen der man går igjennom sperrebånd. Denne gangen hadde sperrebånd-installasjonen fått en egen projeksjonsvegg og lydanlegg bakerst i hallen. På Kastellet ble talekor-delen til en egen sammensatt låt ved navn "Safe". I tillegg ble det en pipetone-tekno-miks basert på opptak av metalldetektorenes pip. Elevene ble også med på refreng og koringer pluss noen solist-roller på synthlyder sammen med Sekurios.

>

Lydeksempler fra Kastellet

SECURITY er et prosjekt støttet av KUNSTLØFTET