ÅRRINGER - en serie musikk-verksteder med trær og treverk
- oppdag lyden i trestokkene - lag nye instrumenter og ny musikk!

Drivhuset har gjennom 16 år samlet erfaringer fra en rekke musikk- og komposisjons-prosjekter for hele alders-spekteret fra barnehager til videregående skoler. Nå sees alt i sammenheng i et prosjekt som får utvikle seg med forskjellige «grener». Ulike alderstrinn inviteres med, og ulike musikere tar del i inspirasjonsteamet fra Drivhuset. Felles for alle verkstedene er trær og treverk som materiale og skog som inspirasjonskilde. Og alle de ulike "åringene" blir dokumentert her.

om årringer, skogen, lyden, tiden:
- står skogen stille ?
- viser årringene tiden som går ?
- er det ringene fra de kalde vintrene og som gir treverket styrke?
- hvordan kan vi få treet til å dirre og skaper toner ?
- hvordan kan vi lage vår egen musikk med tre-instrumenter ?

1 "FRØ" Pilotverksted mai 2014:
a) Disen klasse 1C 15/5-14

Første årring-verksted var med klasse 1C fra Disen skole. Klassen var ute hele dagen på sin faste leirplass langs stien til Grefsenkollen. Her hadde Isak, Per Oddvar og Jon Halvor fra Drivhuset tatt med sag, tau og verktøy og laget istand en musikk-plass der både stokker og strenger ble hengt opp mellom trærne. Noen stokker ble lagt oppå skummgummistriper på tvers av et par tykkere stokker. Klasse 1 C fikk være med å felle et par trær, rydde greiner, bære stammer, telle årringer, dele opp i passelige lengder, lage spille-klubber og til slutt samarbeide om å finne opp musikken som dere kan høre her. Det ble også en mer uformell stokkejam på slutten som kanskje også inneholder noen musikalske "frø" som vi kan bruke omigjen og utvikle videre sammen med nye grupper.


HØR DISEN-MUSIKKEN HER

b) Tonsenhagen 3. trinn 21/5-14
Tonsenhagen-elevene la ivei mot Lilloseter, men tok av fra stien og fant en leirplass oppi lia der Drivhusets team hadde forberedt for verksted med par underlags-stokker med skummgummi, noen strenger mellom trærne og en snor til å henge trestokker på. Vi fikk selskap av kråker, og lagde raskt en liten vignett med kråke-musikk ti på halv ti. Så ble det felles oppvarming med rytmer og øvelser før selve jobben startet. Man skulle sage trær og lage ferdig instrumentene, finne rytmene, lage litt tekst og så sette det hele sammen til en konsert. Det ble også tid til en ekstra improvisasjon med innlagt pling fra termos. Og så fikk noen av elevene intervjue hverandre om dagens opplegg. Det var ingen tvil om at elevene likte både det å være på tur, det å lage instrumenter og finne på musikk.

Drivhusets team bestod av Per Oddvar Johansen - trommeslager og motorsageier, Isak Anderssen - cellist med ansvar for stryk- og streng i skogen, og Jon Halvor Bjørnseth Drivhusets verkstedsleder og stokkofonist.


HØR TONSENHAGEN-MUSIKKEN HER


... Her kommer det etter hvert rapport og musikk fra flere skoler og klasser også fra ungdomstrinn og videregående skole. Lurer du på om det er plass til din skole i prosjektet?
Ta kontakt på tlf 48867467.

ÅRRINGER gjennomføres med støtte fra Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere. Takk til Håvard Pedersen i Oslo Kommune friluftsetaten for valg av leirplasser og tips om busk og kratt.

Vil du høre mer musikk laget på tre-instrumenter? Slagverkstrioen Pinquins spilte våren 2014 bestillingsverket ARBOJ med instrumenter og verktøy fra Drivhuset


kreative musikkverksteder siden 1998
http://drivhuset.org